Diemen

Het aanbod van NME voor basisschoolleerlingen is in de regio Amstelland-Meerlanden door de gezamenlijke gemeenten opgepakt. NME Amstelveen heeft hierin de coördinatie.

Een leskistbode zorgt ervoor dat de gereserveerde materialen tijdig worden gebracht en gehaald. Daarnaast kan er per gemeente een aanvulling zijn op gezamenlijke aanbod of een aanvullend programma voor buitenschoolse activiteiten.

Een overzicht van de producten voor Diemense basisscholen vindt u hier.

Een overzicht van de producten voor de BSO klikt u hier.

Aan reserveringen voor basisscholen en BSO  zijn enkele voorwaarden verbonden.