Nationale Tuinvogeltelling

01-01-2015
Op 17 en 18 januari 2015 vindt de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland plaats. Opgeven kan via tuinvogeltelling.nl. In 2014 namen 55.000 mensen deel. Tip: Geef u op voor de maandelijkse gratis NME Nieuwsflits via deze knop.  ... lees verder

Een groen en duurzaam 2015

27-12-2014
Amstellanddag 070609 175
NME Amstelland-Meerlanden bedankt alle (basis)scholen, BSO’s, lokale natuur-, milieu- en duurzaamheidsorganisaties en bewoners die in 2014 een bijdrage leverden aan een duurzame regio door: • samen te werken aan natuur, milieu en duurzaamheid; • zelf duurzame maatregelen te nemen in woning, school of bedrijf; • ons te inspireren met goede ideeën en initiatieven; • vrijwilligerswerk voor natuur of duurzaamheid te doen Wij wensen iedereen duurzame feestdagen en een groen en duuurzaam 2015!  ... lees verder

Winterwandelen door de Middelpolder

22-12-2014
Loopt u op 11 januari mee met de Nieuwjaarswandeling van het IVN door de Middelpolder? Onze natuurgidsen laten u graag zien en horen hoe in de winterperiode de natuur in de startblokken staat om het nieuwe jaar te beginnen. Vertrek om 10:00 uur van verenigingsgebouw “de Arc”, Jeanne d’Arclaan 8 in Amstelveen. De wandeling duurt 1½ à 2 uur. Na afloop bent u hartelijk welkom bij de Nieuwjaarsinloop van het IVN. U hoeft zich niet van tevoren op te geven […]  ... lees verder

Project Watertuin Amstelveen stopgezet

16-12-2014
Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft besloten het project Watertuin Amstelveen stop te zetten. Daarbij is kritisch gekeken naar de voorgenomen planning en de randvoorwaarden aan de subsidieverstrekking maar ook de beelden omtrent het draagvlak van direct en minder direct betrokken bewoners en niet in de laatste plaats de financiële risico’s tijdens de uitvoering. Kansen en risico’s afgewogen Het Waterschapsbestuur heeft de kansen en risico’s van al deze aspecten stap voor stap besproken en afgewogen. Het waterschapbestuur […]  ... lees verder

Tweede Kamer wil duurzaamheid op lesrooster

01-12-2014
Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat scholen structureel aandacht aan duurzaamheid gaan besteden. Een motie van de Partij voor de Dieren over duurzaamheid in het onderwijs is vandaag aangenomen. De Kamer vindt aandacht voor dieren, natuur en milieu nodig om goed te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie. Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijswoordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus tekenden afgelopen maand het Verdrag duurzaamheid in […]  ... lees verder

Gratis rondleiding De Braak, Amstelveen

01-12-2014
Gidsen van IVN Amstelveen nemen u mee op een gratis rondleiding door heempark De Braak. Thema van de rondleiding op zondag 14 december is ‘Overleven in de winter’. Vertrek om 10:00 uur bij de Banpaal, naast Amsterdamseweg 204/206. Aanmelden is niet nodig. Tip: Geef u op voor de maandelijkse gratis NME Nieuwsflits via deze knop.  ... lees verder

Goed jaar voor de ringslang in Diemen

04-11-2014
Op de natuurwerkdag in het Diemerbos is hard gezaagd en gesjouwd om een bosrand gevarieerder te maken. Er valt nu meer zonlicht in en struiken en planten krijgen meer kans. Ook is onderzocht hoe veel eieren ringslangen hebben gelegd in de drie broeihopen die ieder voorjaar worden gemaakt. Het jaar 2014 blijkt een uitstekend jaar voor de ringslang te zijn. In het Diemerbos werden bijna 2000 eieren gevonden, wat betekent dat er 80 à 90 vrouwtjesringslangen hun eieren gelegd hebben. […]  ... lees verder

Gratis excursie veenweidegebied

01-11-2014
De_Heimanshof
Natuurgidsen van IVN Amstelveen nodigen u van harte uit om mee te gaan met de op zondag 9 november te houden excursie bij Speelboerderij Elsenhove, Bankrasweg 1 in Amstelveen. Waar de gidsen vooral over gaan vertellen zijn de karakterestieke landschapskenmerken van het veenweidegebied. De excursie is gratis en aanmelden is niet noodzakelijk. De start is om 10:00 uur bij de ingang van de speelboerderij. Tip: Geef u op voor de maandelijkse gratis NME Nieuwsflits via deze knop.  ... lees verder

Inspiratiemiddag duurzame (school)gebouwen op 22 oktober

13-10-2014
Op 22 oktober 2014 organiseert de gemeente Haarlem samen met Spaarnesant en de school een inspiratiemiddag in de eerste energieneutrale school van Haarlem: Plein-Oost. U ziet daar: ·         De grootste zonne-energiecentrale van Haarlem (bijna 500 zonnepanelen) ·         Zonneboilers voor warm water in de gymnastiekzaal ·         Warmte-koude opslaginstallatie ·         Waterbesparende toiletten en douches ·         LED-verlichting en maximale benutting van daglicht ·         Zeer hoge isolatiegraad, waaronder driedubbele beglazing ·         Ventilatie op basis van CO2-gehalte en met warmteterugwinning Er is er een informatiemarkt […]  ... lees verder

Natuurwerkdag Diemerbos 1 november

12-10-2014
Wil je meewerken aan de natuur in het Diemerbos? Je kunt je aanmelden voor de natuurwerkdag op zaterdag 1 november via natuurwerkdag.nl. Onder leiding van de boswachter gaan we bosranden gevarieerder maken. Veel dieren en planten die in bosranden leven krijgen zo meer leefgebied. Ook gaan we onderzoeken hoe veel eieren ringslangen gelegd hebben in de broeihopen die we dit voorjaar hebben aangelegd. Startplek: ingang Diemerbos bij de spoorbrug over het Amsterdam-Rijn kanaal (adres: Klein Merwede) Tijd: zaterdag 1 november […]  ... lees verder